Công nhận bằng cấp nước ngoài

Công ty của bạn cần biết và đánh giá trình độ và năng lực mà ứng viên nước ngoài mang lại.

Phòng và các cơ quan chính phủ giúp bạn đánh giá trình độ chuyên môn như trình độ đại học hoặc dạy nghề và so sánh chúng với trình độ của nhân viên Đức.

Luật áp dụng cho ngành nghề nào?

Theo Đạo luật Công nhận Liên bang, mọi chuyên gia nước ngoài đều có quyền hợp pháp để thực hiện thủ tục kiểm tra sự tương đương về trình độ chuyên môn của họ. Điều này áp dụng nếu chuyên gia có trình độ chuyên môn nước ngoài và dự định làm việc tại Đức.

Nếu nghề nghiêp tại  Đức được điều chỉnh bởi luật liên bang, thì sự tương đương được kiểm tra bởi Đạo luật công nhận liên bang. Điều này áp dụng cho cả ngành nghề không quy định và ngành nghề quy định. Phần lớn các ngành nghề được quy định, chẳng hạn như bác sĩ hoặc dược sĩ, được điều chỉnh bởi các quy tắc chuyên môn riêng của họ, bao gồm các quy định đặc biệt cho các công dân EU và 
EWR.

Đối với nghề nghiệp trong phạm vi quyền tài phán quốc gia (ví dụ kiến ​​trúc sư, giáo viên và nhà giáo dục) tương ứng Landesanerkennungsgesetze áp dụng. Thông tin thêm về trách nhiệm của liên bang và tiểu bang có thể được tìm thấy trên
 Portal Anerkennung in Deutschland.

Quy trình
 Công nhận cung cấp cho các công ty hỗ trợ cụ thể cũng như các dịch vụ truyền thông xung quanh chủ đề công nhận trình độ.

Đối với bằng cấp học thuật không phải là điều kiện tiên quyết cho một nghề quy định, chẳng hạn như các nhà kinh tế hoặc nhà khoa học máy tính, các luật khác nhau được áp dụng. Văn phòng Trung ương về Giáo dục Nước ngoài (ZAB) chịu trách nhiệm thực hiện "Đánh giá Chứng chỉ cho Trình độ Giáo dục Đại học Nước ngoài". Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang website 
ZAB .

Để đánh giá tốt hơn về trình độ chuyên môn nước ngoài, BQ-Portal cung cấp các hồ sơ quốc gia và chuyên môn khác nhau. Tại đây bạn 
sẽ tìm thấy thông tin toàn diện về các hệ thống VET và nội dung đào tạo ở các quốc gia khác nhau trên toàn thế giới.
Lợi ích của việc công nhận cho doanh nghiệp

Việc công nhận bằng cấp nước ngoài chỉ được yêu cầu cho các ngành nghề được quy định - ví dụ như ngành y - điều kiện tiên quyết để thực hiện các hoạt động tương ứng. Một danh sách tất cả các ngành nghề được quy định tại Đức có thể được tìm thấy trên trang website của
  Ủy ban châu Âu .

Đối với các ngành nghề không theo quy định, quy trình công nhận không bắt buộc, nhưng nó có thể phục vụ sự minh bạch. Ngoài ra, nó góp phần đánh giá tốt hơn các kỹ năng chuyên môn, cũng có thể xác định chính xác nhu cầu học tập hoặc trình độ chuyên môn cao hơn.

Lưu ý: Đối với công dân nước thứ ba, việc xác định sự tương đương hoàn toàn của trình độ giáo dục nước ngoài là một trong những điều kiện tiên quyết để có được thị thực, bất kể chuyên gia nước ngoài sẽ làm việc trong một ngành nghề được quy định hoặc không được kiểm soát.


Share:

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Liên Quan